Przewoźnik krajowy a przewoźnik międzynarodowy

Przewoźnik krajowy i międzynarodowy znacznie się od siebie różnią. Przewoźnik krajowy ogranicza się do transportu jedynie na terenie państwa, a przewoźnik międzynarodowy ma możliwość przewozu poza granice kraju.

Czym jest transport krajowy?

Przewoźnik krajowy zajmuje się transportem krajowym. Transport krajowy jest to przewóz ładunków na trasach krajowych, czyli odbywający się w granicach państwa. Towary przewozi się dobranym środkiem transportu takim jak: samochód transportowy, samolot, pociąg lub żegluga.

Może się wydawać, że transport krajowy wiąże się z mniejszymi problemami i kosztami, niż transport międzynarodowy. Jednak przewoźnik krajowy również musi zmagać się z krajowymi wytycznymi i ograniczeniami w zakresie ruchu drogowego.

Transport krajowy odbywa się przy zastosowaniu pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów zarejestrowanych w kraju.

Czym jest transport międzynarodowy?

Przewoźnik międzynarodowy zajmuje się transportem międzynarodowym. Transport międzynarodowy często jest mylony z transportem wewnątrzwspólnotowym. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 transport międzynarodowy dotyczy przemieszczania się towarów:

  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE,
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  • z miejsca wyjazdu (nadania) do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeśli trasa na pewnym odcinku przebiega przez terytorium kraju (tranzyt),
  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego wywóz towarów do innego państwa członkowskiego nie będzie uznany za transport międzynarodowy.

Licencja na przewóz międzynarodowy

Wykonywanie transportu międzynarodowego wymaga posiadania licencji międzynarodowej.

Licencja na transport międzynarodowy wydawana jest na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

O zezwolenie można wnioskować spełniając następujące warunki:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
  • cieszyć się dobrą reputacją,
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe poświadczone certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika

Koszty uzyskania licencji

Koszt uzyskania licencji zależy od ilości pojazdów, okresu ważności licencji oraz ceny ewentualnych ubezpieczeń.

Koszt wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika to 1000 zł.

Koszt wydania licencji do 5 lat to 4000 zł, a koszt wypisu licencji na pojazd to 440 zł.

Dodatkowo dochodzi koszt ok. 270 zł na ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika i ewentualne dodatkowe koszta.

Transport wewnątrzwspólnotowy

Transport wewnątrzwspólnotowy

Istnieje jeszcze jeden rodzaj transportu, który jest mniej popularny, a jednak tak samo ważny jak inne rodzaje transportu.

Transport wewnątrzwspólnotowy ma miejsce, gdy odbywa się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Transport a wysokość podatku VAT

Transport krajowy – jeśli chodzi o Polskę wymaga on opodatkowania stawką standardową, czyli 23%.

Transport międzynarodowy – w tym przypadku obowiązuje stawka VAT 0%, jednak obowiązkowe jest okazanie listu przewozowego.

Transport wewnątrzwspólnotowy – wysokość podatku VAT zależy od kraju, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *