Jak zostać przewoźnikiem?

Aby z uruchomić dobrze prosperującą firmę przewozową, należy nie tylko spełnić szereg wymogów określonych w aktach prawnych, ale także posiadać specjalistyczną wiedzę na temat branży oraz odpowiednie środki, dzięki którym firma będzie mogła utrzymać płynność finansową.

Wymogi prawne dotyczące założenia firmy przewozowej

Działalność firm transportowych jest regulowana przez liczne akty prawa krajowego oraz międzynarodowego. Do polskich regulacji prawnych należą m.in.:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Z kolei prawo europejskie w odniesieniu do branży transportowej obejmuje przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, w tym np.:

 • Rozporządzenie PE nr 1071/2009,
 • Rozporządzenie PE nr 1072/2009,
 • Rozporządzenie PE i Rady Europejskiej nr 561/2006.

Nie tylko prawo transportowe

Firmę transportową, tak jak wszystkie inne przedsiębiorstwa, obowiązują w Polsce liczne wymogi. A zatem, od przedsiębiorcy otwierającego firmę przewozową wymaga się m.in. następujących działań:

 • złożenie wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym (podatek PIT lub CIT),
 • zgłoszenie działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego w celach podatkowych,
 • zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podczas działania firmy należy przestrzegać m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorstwa transportowe są zobowiązane również do prowadzenia statystyk na cele Głównego Urzędu Statystycznego (do GUS należy przekazywać dane na temat ilości i rodzaju posiadanych pojazdów).

Licencja transportowa na przewóz

Warunkiem niezbędnym do otworzenia i prowadzenia firmy przewozowej jest posiadanie licencji. Co ważne, w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi przewozu międzynarodowego należy zdobyć oddzielną licencję.

Koszt uzyskania licencji przewozowej na transport krajowy wynosi od ośmiuset złotych (licencja na okres od dwóch do piętnastu lat) do tysiąca złotych (na okres od trzydziestu do pięćdziesięciu lat). Uzyskanie licencji jest warunkowane posiadaniem odpowiednich środków (9 000 euro na pierwszy pojazd, 5 000 euro na każdy kolejny).

Ponadto, w celu uzyskania licencji konieczne jest posiadanie statusu niekaralności z tytułu m.in. przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Założenie działalności gospodarczej – forma organizacyjno-prawna

Założenie działalności gospodarczej – forma organizacyjno-prawna

Jeśli chodzi o formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa, osoby zamierzające utworzyć firmę transportową mają wiele możliwości – firma przewozowa może działać zarówno jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i jako spółka (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka cywilna).

Jedynym wyjątkiem jest spółka partnerska przeznaczona głównie dla przedstawicieli wolnych zawodów (lekarze, prawnicy itd.).

Oczywiście, podjęcie decyzji o wyborze danej formy prawnej dla firmy powinno wynikać z analizy plusów i minusów. Taka analiza powinna być przeprowadzona z pomocą np. doświadczonego doradcy podatkowego lub księgowego z wieloletnim doświadczeniem.

Jak stworzyć flotę transportową?

Rzeczą oczywistą jest, że flota transportowa to podstawa każdej firmy zajmującej się przewozami. Dlatego też, samochody wchodzące w jej skład powinny cieszyć się dobrym stanem technicznym.

Jednocześnie, początkujący przedsiębiorcy mają tu trudną barierę do pokonania – zakup samochodu ciężarowego to wydatek co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych, a instytucje kredytujące oraz leasingodawcy stawiają zazwyczaj restrykcyjne warunki dla nowych firm.

Aby zdobyć niezbędne środki, warto złożyć wniosek o dofinansowanie z PUP lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wspiera on m.in małe przedsiębiorstwa) lub skorzystać z oferty leasingu dla nowych firm.

Jak widać, już samo utworzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu nie jest niczym prostym. A przecież to dopiero początek krętej drogi, bowiem zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym to codzienne wyzwania i trudności. Z drugiej strony, na najbardziej wytrwałych i czeka sukces biznesowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *