Jakie prawo jazdy dla przewoźnika?

Aby móc uprawiać zawód przewoźnika, konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej, która pozwala na świadczenie usług w zakresie transportu oraz posiadanie uprawnień na prowadzenie pojazdów, którymi dany ładunek będziemy przewozić. Jaka kategoria jest potrzebna, aby przewoźnik mógł wykonywać swoją pracę?

Kim jest przewoźnik?

Przewoźnik to przedsiębiorstwo lub przedsiębiorca, który świadczy usługi w zakresie przewożenia towaru z jednego miejsca do drugiego. Przewoźnikiem nazywa się całą firmę, która zatrudnia wielu kierowców lub jednego kierowcę, który realizuje zlecenie dostarczenia ładunku z punktu A do punktu B.

Obecnie branża transportowa rozwija się w bardzo szybkim tempie i zapotrzebowanie na kierowców jest ogromne, jednak nie każdy takiej pracy może się podjąć. Konieczne bowiem jest posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy, która pozwala na prowadzenie dużych pojazdów.

Prawo jazdy kategorii C

Wymagana kategoria prawa jazdy zależy od tego, jakie towary będzie przewoził kierowca, czyli jakim pojazdem będzie się on poruszał. W Polsce podstawową kategorią prawa jazdy, która pozwala na poruszanie się samochodami osobowymi i pojazdami o dopuszczalnej masie 3,5 t jest kategoria B. Jednak w pracy przewoźnika najczęściej nie są to wystarczające uprawnienia, ponieważ gabaryty ładunku wymagają znacznie większego pojazdu.

Kategoria C pozwala na prowadzenie pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t oraz zespołu pojazdów, czyli pojazd wcześniej wspomniany i lekka przyczepa. Naukę można rozpocząć 3 miesiące przed 21 urodzinami lub w wieku 18 lat, ale po ukończeniu kwalifikacji wstępnej.

Prawo jazdy kategorii C+E

Prawo jazdy kategorii C+E pozwala na prowadzenie zespołu pojazdów, złożonego z pojazdu kategorii C oraz przyczepy. Po ukończeniu szkolenia na tę kategorię i zdaniu egzaminu można prowadzić tzw. samochody tirowe, co daje kierowcy oczywiście znacznie więcej możliwości i szerszy rynek pracy. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C+E jest ukończenie 21 lat.

Oczywiście, aby móc przystąpić do szkolenia i egzaminów zarówno na kategorię C+E, jak i na C, kierowca musi posiadać aktualne uprawnienia na prowadzenie pojazdów z kategorii B.

Świadectwo kwalifikacji zawodowych

Oprócz uzyskania odpowiednich kategorii prawa jazdy kierowca musi posiadać też tzw. kwalifikacje zawodowe. Aby otrzymać świadectwo, konieczne jest odbycie kursu, czyli kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Cały kurs trwa 280 godzin lekcyjnych i zakończony jest egzaminem państwowym.

Okresowe szkolenia dla kierowcy

Okresowe szkolenia dla kierowcy

Świadectwo kwalifikacji zawodowych uprawnia kierowcę do wykonywania zawodu, jednak warto wspomnieć, że dokument ten traci swoją ważność po 5 latach. Z tego względu konieczne jest regularne odnawianie uprawnień.

A zrobić to można poprzez udział właśnie w szkoleniach okresowych, które organizowane są przez ośrodki szkolenia kierowców.

Badania lekarskie kierowcy

Oprócz posiadania prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji zawodowych oraz regularnego uczestniczenia w okresowych szkoleniach, kandydat na kierowcę musi też wykonywać badania lekarskie i psychologiczne.

Aby wykonywać zawód, musi zaświadczyć o dobrym stanie swojego zdrowia. Do badań zalicza się m.in. kontrolę wzroku, słuchu, koordynacji ruchowej, równowagi oraz sprawdzenie stanu serca, a także ocenę zachowania w trudnych sytuacjach.

Jakie jest koszt uzyskania prawa jazdy C i CE?

Wyrobienie prawa jazdy kategorii C to koszt rzędu 2900-3500 zł. Wszystko zależy od miejsca, w jakim będziemy się szkolić. Jeśli chodzi o kategorię CE to tutaj koszty wynoszą od 1800 do 2600 zł. Do tego należy doliczyć jeszcze koszty wykonania niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych.

Przewoźnik zarówno krajowy, jak i międzynarodowy to obecnie bardzo rozchwytywany zawód. Dla wielu osób jest on również atrakcyjny pod względem wykonywanej pracy oraz zarobków. Jednak, aby zostać zawodowym kierowcą, potrzebne będzie uzyskanie uprawnień, m.in. w postaci odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *